Om oss

Häggviks gästhamn drivs och och förvaltas av Häggviks hamnförening. Föreningen bildades 1994 av boende i de två närliggande byarna Häggvik och Sund. Föreningen som är en ideell förening har drygt 150 medlemmar och representeras av en styrelse. I styrelsen ingår föreningens ordförande samt 7 ledamöter valda för 2 år samt två suppleanter valda för 2 år.

Styrelsen:

 • Ordf. Stig Karlsson
 • Vice ordf. Torbjörn Sundin
 • Sekreterare Billy Norberg
 • Kassör Irene Johansson
 • Teknikansvarig Torbjörn Sundin
 • Informationsansvarig Bengt-Olof Westin
 • Ledamot Christer Edlund
 • Ledamot Christina Edholm
 • Ledamot Sören Häggström
 • Suppleant Olle Edström
 • Suppleant Björn Cederblad
Så började det
Så började det. En liten flytbrygga rätt ut från stranden
Surströmmingsfest i det gröna

Häggviks gästhamn invigdes 1994. En flytbrygga införskaffades och ett servicehus byggdes. Efter ett par år upptäcktes att hamnen var för grund för större segelbåtar. Då började man planerna för en muddring av Trångsundet, Sågsundet och den inre hamnen. Efter ett intensivt arbete, av dåvarande eldsjälarna Bengt Nyhlen, Bo Andersson, Assar Sundqvist, med att ordna tillstånd och finansiering, kom muddringen igång oktober 2001och avslutades december samma år. Totalt förflyttades ca 18000 kubikmeter bottensediment vid muddringen.

Muddring av Sågsundet
Muddring av inre hamn
Muddring av Trångsundet

Under åren som gått har hamnen utvecklats till vad den är idag. Sommaren 2009 byggdes en altan/brygga intill servicehuset. Vid bryggan anlades 9 båtplatser som kan hyras av medlemmar i hamnföreningen. Gästhamnens popularitet ökade kraftigt och behovet av fler bryggplatser blev akut. 2012 pålades en fast brygga och fler flytbryggor införskaffades så att vi idag rymmer ca 30 gästbåtar. Under 2013-2014 uppfördes en bastu vilken ytterligare har ökat hamnens popularitet.

Så ser det ut idag
Hamnen under högsäsong.
Surströmmingsfest för föreningens medlemmar

Hamnen är i dag en väl fungerande gästhamn som förutom anställda hamnvärdar på sommaren sköts av föreningens medlemmar.